Postmodern SRL Sisteme Ingineresti

Ventilație

Serviciile noastre:

Proiectarea corespunzătoare a sistemelor de ventilare și de condiționare a aerului, sunt realizate la etapa pregătirii documentelor proiectului, necesare pentru construcție. În acest caz cheltuielile pe echipamentele instalate și viitoarea motare a acestora vor fi minime. Cu toate acestea, inginerii companiei PostModern efectuează proiectarea sistemelor de ventilare și în acele clădiri, încăperi care au fost deja date în exploatare. Întreaga gama de lucrări se efectuează la cel mai înalt nivel profesional.

Optimizarea sistemelor de ventilare și aer condiționat este disponibilă în timpul auditului. În cursul activității de audit vom verifica eficiența echipamentului, diagnosticul și inspecția sistemului de ventilare. Auditul companiei PostModern include astfel de lucrări, cum ar fi:

  • o analiză a documentației tehnice;
  • inspectarea vizuală a echipamentelor instalate;
  • verificarea parametrilor tehnici ale elementelor sistemului;
  • măsurători de aer de la punctele de lucru a sistemului de ventilare;
  • evaluarea eficienței de ventilare a încăperii;
  • compararea rezultatelor măsurătorilor cu cerințele de reglementare;
  • perfectarea și eliberarea documentației tehnice necesare.
Calitatea de instalare a sistemelor de ventilare și aer condiționat este cheia pentru o performanță excelentă și o durata maximă a echipamentelor instalate. Inginerii companiei PostModern posedă experiențe și cunoștințe semnificative , care respectiv conduc la plasarea și fixarea corectă a tuturor elementelor sistemului de ventilare. Plasarea corectă a echipamentelor de ventilare permite răspândirea fluxului de aer cu cel mai mare efect.
Întreținerea sistemelor de ventilare se realizată în scopul de a identifica neconformitățile sistemului, precum și pentru efectuarea lucrărilor de reparație și restaurare. În acest caz parametrii deservirii de către tehnicieni sunt în deplină conformitate cu normele tehnice. Pentru ajustarea sigură utilizați echipament special, pe care puteți să-l solicitați de la experții companiei PostModern.

Noi propunem:

Cele mai bune echipamente de ventilare și aer condiționat
Garantăm fiabilitatea și calitatea înaltă a lucrărilor
O pregătire aprofundată a documentației proiectului
Respectarea strictă a clauzelor contractului
Apel gratuit către un inginer experimentat
Instalarea sistemelor de ventilare de orice complexitate

Avantajele colaborării cu noi:

Soluționarea problemelor a sistemelor de ventilare odată și pentru totdeauna
Selectarea individuală a echipamentului de ventilare pentru fiecare încăpere
Eficiența lucrărilor effectuate
Disponibilitatea tarifelor pentru munca prestată
Asigurăm asistența tehnică permanentă
Lucrul este efectuat în mod profesional

Cautaţi Solutii Ingineresti ... Vă suntem la dispoziţie

CONTACTE